Malý Dunaj – raj pre milovníkov prírody

by szlaszlo

Čoraz krajšie, teplejšie počasie láka ľudí – najmä v terajšom období pandémie – do prírody. I keď sú niektoré aktivity obmedzené, nebude trvať dlho, kým sa budeme môcť v prírode voľne pohybovať. Ideálnym spôsosbom spoznávania prírodných krás je aj splavovanie vodných tokov.

Obyvatel ia Bratislavy i jeho okolia majú to štastie, že možnosti na vodnú turistiku majú takmer na dosah ruky. Neskutočné zážitky pre celú rodinu postytuje aj splav Malého Dunaja. Splav nie je náročný, zvládnú ho aj seniori. Každý si môže vybrať trasu, ktorá mu najviac vyhovuje- najmä dlžkou a náročnosťou…

Vodné túry na rieke uprostred lužných lesov patria medzi veľké zážitky.

Malý Dunaj tvorí severnú hranicu najrozsiahlejšieho riečneho ostrova v Európe – Žitného ostrova, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Spolu s Mošonským Dunajom na území Maďarska je Malý Dunaj súčasťou tzv. vnútrozemskej delty Dunaja.

Vodný tok aj s okolitou krajinou predstavuje z prírodovedného hľadiska jedinečné územie. Jeho brehy sú lemované nádhernou prírodou, lúkami a poliami, ktoré sú od toku oddelené lužnými lesmi.

S dĺžkou 126,6 km Malý Dunaj patrí u nás medzi menšie rieky. Jeho tok charakterizujú meandre.Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne zasa do Dunaja. Plocha povodia je 3 173 km².

Lužné lesy sú oázou ticha a domovom mnohých vzácnych a chránených živočíšnych a rastlinných druhov. Možno tu vidieť pobehovať líšky, srnce, jelene, svoj domov tu má nespočetné množstvo hmyzu, ale aj cicavce ako vydra riečna či ondatra pižmová. Z obojživelníkov je to skokan rapotavý a skokan zelený, vtáky sú zastúpené labuťou veľkou, volavkou popolavou, bocianom bielym, kačicou divou a lyskou čiernou a i… Ak pri splave máte trochu štastia, môžete obdivovať rôzne druhy vtákov, ktoré inde neuvidíte.Musíte však byť ticho, nerušiť hlasno prírodu….A mať poruke ďalekohľad alebo fotoaparát.

Ako som už spomenul / z vlastnej skúsenosti / splav je vhodný naozaj pre každého. Splavovať ho môžete ako krátky splav na 2 hodiny ukončený napríklad v Jelke pri vodnom mlyne, alebo ho môžete splaviť celý, čo je výlet asi na 5 dní. Na tejto trase dlhej 128km nájdete 4 vodné mlyny, 6 kempov, krásnu prírodu a nespočetne veľa „divokých táborísk“. Požičanie člna nie je problém, treba si vybrať zo širokej ponuky na internete.

Malý Dunaj je jedným z posledných miest v Európe, kde sa zachovali staré vodné mlyny. Predstavujú neodmysliteľnú súčasť žitnoostrovských dejín. Ich existenciu umožňovali predovšetkým prírodné, hydrogeografické a hospodárske pomery vytvorené našou veľriekou, Dunajom.

V druhej polovici 19. storočia mlelo ešte vyše sto mlynov v 21 lokalitách tohto regiónu. Mlyny sa nachádzali aj v takých oblastiach, ktoré sú dnes značne vzdialené od vodných tokov. Na Dunaji a jeho priľahlých ramenách boli rozšírené spočiatku najmä lodné, či nazývané tiež plávajúce mlyny, ktoré sa sústreďovali v tzv. mlynských prístavoch.

Vodné mlyny predstavovali v tomto regióne celkom výnosné remeslo, a to až do obdobia, keď nastúpila modernejšia technika tzv. suchých mlynov. Tieto boli jednak funkčné v zime i v lete, ale boli aj o dosť rýchlejšie a lacnejšie. Dá sa teda povedať, že skutočnú bodku za tradičným vodným mlynárstvom ako výnosným remeslom dali modernejšie stroje.

V súčasnosti sú na Malom Dunaji zachované vodné mlyny v Jahodnej, Tomášikove, Jelke a Dunajskom Klátove. Jediný lodný mlyn sa zachoval v Kolárove.

V Dunajskom Klátove sa nachádza kolový mlyn postavený v roku 1920 a funkčný až do roku 1942. Postavili ho na ramene Malého Dunaja, nie priamo na toku. V Jelke zasa možno vidieť vodný kolový mlyn, ktorý je považovaný za stredoeurópsku raritu. V roku 1993 bol zrekonštruovaný a v jeho areáli je zriadené múzeum. Vodáci tu môžu vystúpiť zo svojích člnov a urobiť si príjemnú prestávku spojenú s prehliadkou tejto unikátnej technickej pamiatky…A tí, ktorým sa minuly zásoby, sa môžu dobre najesť v blízkych reštauráciach….

/JP/.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ