Synagóga v Holešove je unikát

by j.protic

Dnes v trinásťtisícovom mestečku Holešove v okrese Kroměříž na úpätí Hostýnskych vrchov na rozhraní Hanej a Valašska žije už len niekoľko synov židovských otcov.

Tí však vlastne Židmi ani nie sú, pretože vierovyznanie sa priznáva po matke. Kedysi v Holešove bývala štvrtá najväčšia židovská komunita na Morave, ale holokaust prežilo iba 15 ľudí. Ak tam pravidelne prichádzajú ortodoxní Židia najmä z USA a Izraela, to preto, že v meste sa uchovala Šachova synagóga, jedna z najvýznamnejších židovských pamiatok v Česku. Dokonca túto v pôvodnej podobe zachovanú synagógou takzvaného poľského typu znalci označujú dokonca za svetový unikát.

Stojí na mieste synagógy z 15. storočia, ktorá spolu s niekoľkými ďalšími domami vyhorela pri požiari v roku 1560. Na jej mieste ihneď stavali kamennú budovu v renesančnom štýle, ktorá v roku 1717 dostala interiér obohatený prvkami baroka a preto sa označuje ako poľský typ. Šachová sa volá po významnom učencovi, autorite najmä v oblasti židovského práva rabínovi Šabbataiovi ben Meir Ha-Kohenovi (1621-1662) rodákovi z Vilňusu, odkiaľ ho vyhnali Kozáci. Uchýlil sa najprv v Strážnici a napokon v Holešove. Tam neďaleko synagógy je na veľkom židovskom cintoríne s vyše tisíc hrobmi aj jeho hrobka.

Holešovská synagóga má nezvyčajnú históriu, do ktorej patrí aj spôsob, akým sa na vyhla pred nacistickou skazou. Na konci 19. storočia prežíva miestna židovská obec veľký rozmach a jej predstavitelia došli k názoru, že treba ju nahradiť novou väčšou budovou. Šachová synagóga sa stala nepotrebnou a premenila sa na stolársku dielňu, skladisko a ubytovacie priestory. Práve preto ušla za protektorátu nacistickému drancovaniu a ničeniu, kým tú novú vypálili a zrovnali zo zemou.

V roku 1964 ju po rozsiahlych úpravách a obnove interiérov otvorili pre návštevníkov ako múzeum s výstavou o živote Židov na Morave. V deväťdesiatych rokoch prešla ďalšou rekonštrukciou a okrem múzea je aj pútnickým miestom ortodoxných Židov. Verejne prístupné bohoslužby sú v synagóge len počas Týždňa židovskej kultúry.

JB

Snímka Ján Blažej

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ