Turistické zážitky pri Dunaji

by j.protic

Milovníci pobytu v prírode dobre vedia, že hlavný tok Dunaja a rieky Malý a Mošonský Dunaj spolu pod Bratislavou vytvárajú jedinečné prírodné územie, ktoré si obľúbili najmä vodáci aj cyklisti.

Celé toto územie, ktoré pretíňa Dunaj i hranica vytvára atraktívnu turistickú destináciu, ktorá svojim návštevníkom poskytuje možnosti relaxu, športu, vynikajúcej gastronómie, unikátnej histórie a spoznávania jedinečného prírodného bohatstva. Čoraz viac návštevníkov aj zo zahraničia spoznáva prírodné krásy tohto územia, čí už na bicykloch, ale I na člnoch. Je potešujúce, že aj vďaka podpore fondov EÚ sa neustále zlepšuje infraštruktúra pre turistov, čo je nevyhnutným predpokladom ďaľšieho rozvoja turizmu. Spoločnými silami . na oboch strán Dunaja vznikol i jedinečný cezhraničný projekt Danube Bike & Boat (“Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU a okrem Bratislavského samosprávneho kraja, ako vedúceho partnera, je do neho zapojených ďalších osem partnerov zo Slovenska a Maďarska. Spoločným cieľom partnerov je prostredníctvom realizovaných aktivít zvýšiť atraktivitu oblasti, využiť prírodné a kultúrne bohatstvo územia a vytvoriť atraktívnu a konkurencieschopnú európsku destináciu cestovného ruchu Dunajské ostrovy.

V rámci projektu sa aktuálne pracuje na dobudovaní rekreačnej, vodáckej a cykloturistickej vybavenosti na viac ako 32 miestach na Slovensku a v Maďarsku. Z už realizovaných infraštruktúrnych projektov je to napr. zrekonštruovaný vodný mlyn s revitalizovaným skanzenom v Jelke, nová oddychová zóna s vybudovaným úsekom cyklotrasy pri Malom Dunaji v mestskej časti Bratislavy Vrakuňa, cyklotrasa v Kolárove, buduje sa Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, zakladá Korzo v obci Zálesie a postupne sa sprístupňujú pontóny či iné vstupy na rieku od Rajky až po Gönyü. V meste Mosonmagyóvár, ktoré sa nazýva aj mestom vôd, sa vyčistili ramená rieky Lajta čí Mosonského Dunaja, vznikli nové nástupištia pre vodákov, takže sa na člnkoch pokojne môžete premávať aj v centre starého mesta. Zlepšila sa aj informovanosť a propagácia služieb pre turistov.

V rámci marketingových a prezentačných aktivít bol vytvorený strategický dokument rozvoja cezhraničnej destinácie, vznikla samostatná marketingová značka a prezentácia je realizovaná aj prostredníctvom prezentačných brožúr, máp, image videa, webovej stránky, prezentácie na veľtrhoch, infociest a pod. Rozpočet celého projektu je okolo 3 mil.eur. Je to silná injekcia v záujme rozvoja cestovného ruchu, z ktorého budú profitovať nielen návštevníci, ale aj obyvatelia širšieho okolia. Stačí niekedy vyjsť niekoľko kilometrov od svojich domovov, aby si človek uvedomil, aké unikátne prírodné krásy máme takmer na dosah ruky….Aj o týchto informuje webová stránka www.danubeislands.sk.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ