Turizmus v Nemecku naberá dych

by j.protic

Cestovný ruch sa v Nemecku rýchlo zotavuje po dvoch rokoch obmedzení, ktoré spôsobila celosvetová pandémia koronavírusu – odznelo na výročnej tlačovej konferencii GNTB 2022 v Bratislave.

Odborníci predpovedajú na rok 2022 viac ako 54 miliónov prenocovaní
európskych hostí v Nemecku, čo predstavuje 83 percent úrovne pred krízou v roku 2019.

Pandémia koronavírusu znamenala hlboký prepad turistického priemyslu po celom svete.
Dotklo sa to najskôr aj cestovného ruchu zo Slovenska do Nemecka: po desiatich
rekordných rokoch po sebe klesol počet prenocovaní slovenských hostí v Nemecku v roku
2020 o 31,8 percent, koncom roka 2021 vykázalo Nemecko v porovnaní s
predchádzajúcim rokom nárast vo výške 18,9 percenta. Trend sa však obracia, v 1. štvrťroku 2022 sme s počtom 116.813 prenocovaní slovenských hostí už prekonali úroveň roku 2019 (+2,8 % v
porovnaní s rokom 2019 | +61,2 % v porovnaní s rokom 2021).
Laszlo Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia v Rakúsku a na Slovensku a
regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu Nemeckej turistickej centrály (DZT) na tlačovej konferencii okrem iného pripomenul, že Nemecko je u Slovákov veľmi obľúbenou rekreačnou destináciou. Je na piatom mieste obľúbenosti, po ČR, Chorvátsku, Rakúsku a Taliansku. Dve tretiny slovenských turistov z tohto segmentu navštívilo Nemecko pred vypuknutím pandémie,
podiel dovolenkujúcich hostí na celkovom objeme ciest vzrástol v druhom pandemickom
roku na 34 percent, v roku 2019 predstavoval 20 %.

Foto: János Bakula /DZT/

Aktívna dovolenka a dovolenka v prírode je aj pre Slovákov dôležitým motívom pri cestovaní


Nemecko je aj  stále obľúbenejšou prírodnou destináciou. V roku 2021 obsadilo v tomto
segmente podľa IPK International dokonca druhé miesto pri destináciách Európanov z
celosvetového hľadiska. Pri druhoch dovoleniek, ktoré budú zohrávať v budúcnosti väčšiu
rolu, zaujíma dovolenka v prírode popredné miesto.


Hlavne dovolenka pri vode si získala priazeň cestujúcich s nárastom 16 percent oproti
roku 2020. Podstatným dôvodom je rozmanitá ponuka. Viac než 12.000 prírodných jazier,
z toho 750 s viac než 50 ha vodnej plochy, 1.200 kilometrov pobrežia pri Severnom a
Baltskom mori a takmer 900 veľkých a menších riek – rozľahlé vodstvo v Nemecku ponúka
najlepšie podmienky na aktívny oddych pre rekreačných športovcov.
„Nemecko je u Slovákov mimoriadne obľúbená destinácia s ponukou dovolenky v mestách
rôznych podujatí, ale aj aktívnej dovolenky či dovolenky v prírode. Polovica všetkých ciest
za dovolenkou zo Slovenska bolo v roku 2021 v segmente dovoleniek so športom (20%)
a v rekreačných oblastiach (31 %),“ tvrdí Dernovics. „Za posledné dva roky sme
skonštatovali zmenu nárokov všetkých cestujúcich: ľudia si medzičasom viac cenia
pozornosť, autentickosť, udržateľnosť a túžbu po nedotknutej prírode. Našimi tematickými
kampaňami reagujeme na potreby zákazníkov,“  povedal László Dernovics.

— NOT FOR CALENDARS— Germany, Saxon, Saxon-Switzerland National Park – View over Bastei Bridge (BasteiBrücke) and its surroundings.

Čísla – údaje – fakty k prírodnej destinácii Nemecko

Cesty za prírodou sú v kurze:

 Nemecko zaujíma 2. miesto ako prírodná destinácia u Európanov spomedzi ciest

po celom svete.

 Dovolenky v prírode sú druhým najčastejším typom dovolenky v Nemecku (35%).

 Dovolenka v prírode je typom dovolenky, ktorý bude zohrávať dôležitejšiu rolu v

budúcnosti.

 7 európskych ťažiskových trhov zahŕňa objem záujemcov, ktorí sa vyslovili za

„pobyt v prírode“, a to 65,8 mil. a záujemcov, ktorí chcú stráviť „dovolenku na

vidieku“, a to 46,6 mil.

 Sustainable Travel Report od booking.com 2021

o 83 % považuje udržateľné cestovanie za nevyhnutnosť

o 61 % tvrdí, že pandémia prispela k tomu, aby bolo cestovanie v budúcnosti

udržateľnejšie

Top prírodná destinácia Nemecko:

 Tretina rozlohy pevniny Nemecka je pod osobitnou ochranou ako Národné

prírodné krajiny

o 16 národných parkov

o 104 prírodných parkov

o 16 biosférických rezervácií UNESCO

 3 lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO

 300.000 km označenej turistickej siete a viac ako 76.000 cyklotrás

 viac ako 350 prémiových liečivých kúpeľov a kúpeľných miest

 viac ako 100 rekreačných a tematických ciest

 13 vinohradníckych regiónovTuristická infraštruktúra:

 14 nemeckých destinácií má certifikát udržateľnosti

 vlaky železnice Deutsche Bahn premávajú na trasách IC a ICE na 100 % s

využitím ekologickej energie

 viac ako 1.300 certifikovaných ubytovacích zariadení pre udržateľnú dovolenku

 viac ako 1.500 podnikov ocenených ako „Nemecko – hostiteľská krajina s kvalitnou

turistikou“

5.800 podnikov bed & bike

/ zdroj: tlačová správa DZT/

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ