Stolovanie u Habsburgovcov

by j.protic

Okrem stálej výstavy zoznamujúcej so životom princa Eugena Savojského a cisárovnej Márie Terézie sprístupňujú vo vidieckom sídle panovníčky na zámku Schlos Hof aj mimoriadne tematické výstavy. Tento rok je v tomto najväčšom vidieckom zámockom areáli Rakúska, mimochodom na dohľad cez rieku Morava od z Devínskej Novej Vsi, až do 1. novembra otvorená veľká výstava Zlaté lyžice & Prepychový riad – Habsburgovci pozývajú k stolu.

Tematická výstava má dve časti. V Schloss Hofe sú inštalované desiatky exponátov z bývalej Komnaty s dvorným striebrom a ukážky stolovania a Viedenskom dvore. Je to jedinečná prehliadka unikátnych drahocenných exemplárov, popri cisárskom striebra a zlata aj nádherné jedálenské servisy z porcelánu a nápojového skla. Sú to predmety, ktoré sa používali pri súkromnom stolovaní i veľkých slávnostných podujatiach za panovania Márie Terézie. Je to okázalá prezentácia unikátnej dvornej kultúry stolovania od baroka až po historizmus. Porcelán, ktorý cisárovná tak milovala, nakupoval Viedenský dvor až v Japonsku a vo francúzskych, nemeckých či rakúskych porcelánových manufaktúrach a sklárňach. Expozíciu, rovnako ako predchádzajúce tematické výstavy, doplňuje množstvo vtipných a kurióznych historiek zo života viedenskej šľachty.

Druhá časť výstavy má názov Kuchynské tajomstvá v zákulisí a je inštalovaná na neďalekom poľovníckom zámku Niederweiden, ktorý tiež patrí k zámockému komplexu Schloss Hofu a vyžaruje z neho špecifické čaro s pôvabom francúzskeho letohrádku. Expozícia je zameraná na obdobie panovania cisára Františka Jozefa. Je to zbierka špeciálnych predmetov, ktoré sa vtedy používali v kuchyniach pri príprave jedál na opulentné hostiny aj s vyše pätnástimi chodmi. Pri slávnostnej tabuli panovala prísna hierarchia, zasadacie poriadky, svoje pravidlá mali aj obchodné večere na pozvanie Jeho Veličenstva ale tiež stolovanie v úzkom rodinnom kruhu. V Niederweidene sa návštevník dozvedá aj o receptúrach, výbere a skladovaní surovín, na tie časy efektívnom hospodárení kuchyne, hygiene a vysokých nárokoch, kladené na výchovu kuchynského personálu a služobníctva. Kým ešte v 19. storočí sa o obsluhu pri cisárskom stole starala dvorná šľachta, postupom času ju nahrádzali profesionáli – lokaji a služobníctvo.  

JB

Snímky SBK – Wolfgang MoMo Handl

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ