Výstava našej architektúry v Budapešti

by j.protic

Vo výstavnej sieni FUGA, ktoré je centrom architektúry v Budapešti sa od 15.decembra uskutoční zaujímavá výstava pod názvom 3PROF -_KOULA-_KARFÍK-_PIFFL-_Moderná architektúra v tieni doby.

Usporiadatelmi sú Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava a TRIO Publishing, s. r. o.ako i maďarskí hostitelia.

Výstava vznikla ako výsledok výskumu realizovaného v rámci grantu KEGA č. 022STU-

4/2021 Diskurz o moderne v tieni doby: architekti A. Piffl – V. Karfík – J. E. Koula a ich

zakladateľské dielo. Vedúca projektu: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. pôsobí na FAD

STU v Bratislave.

Trqaja architekti, Jan E. Koula, Vladimír Karfík a Alfred Piffl reprezentujú trio pôvodom českých architektov, vysokoškolských profesorov, ktorí patrili nielen k československej architektonickej elite v čase moderny a formujúcej sa modernej pamiatkovej starostlivosti, ale aj ku priekopníckej generácii zakladateľov architektonického vzdelávania na pôde slovenskej techniky (dnes STU). Životy a diela, ikonické stavby, pedagogické pôsobenie, teoretické východiská, tvorivé postupy reflektované cez biografický výskum zameraný na skúmané osobnosti pred 2. svetovou vojnou i v tieni totality poskytnú návštevníkom výstavy základ k poznaniu a interpretácii osobnostného a tvorivého profilu architektov-pedagógov, ale aj teoretikov, vedcov i umelcov v jednej osobe. Výstavný projekt  v spojení s prezentáciou kľúčových diel prehlbuje poznanie histórie modernej architektúry a ochrany architektonického dedičstva s dôrazom na často prehliadanú osobitosť vplyvu fenoménu českých architektov na Slovenku a hranice tvorivej slobody, s ktorými sa každý z trojice architektov vysporiadal osobitým spôsobom.

Autori a kurátori výstavy / _JANA POHANICOVÁ_NINA BARTOŠOVÁ_MATÚŠ DULLA

Grafický dizajn / Juraj Ulický

Očakáva sa, že výstava vzbudí záujem odbornej verejnosti nielen v Budapešti ale v širšom okolí…

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ