Erfurt-mesto v srdci Nemecka

by j.protic

Centrum spolkovej krajiny Durínsko, Erfurt nepatrí medzi tie nemecké mestá, ktoré sú vo veľkom počte navštevované našími turistami. Je to škoda, lebo toto malebné mesto, s viac ako 220 tisíc obyvateľmi si vás získa už pri prvých dotykoch s ním.

V časoch NDR sme o Erfurte vedeli azda iba to, že je to mesto kvetov, vďaka známej medzinárodnej výstave kvetov a záhradnej techniky/mimochdodom, koná sa dodnes, v podstate celý rok, na mieste Ega Park/. V roku 1970 sa Erfurt zapísal do novodobej svetovej histórie tým, že sa tu uskutočnilo stretnutie predsedov vlád NSR a NDR, Willyho Brandta a Willi Stopha. Túto udalosť si dodnes pripomína pamätna tabuľa neďaleko hlavného nádražia. Dnešný Erfrurt v prvom rade láka návštevníkov svojími historickými pamiatkami. Ako jedno z mála nemeckých miest Erfurt počas druhej svetovej vojny nebol terčom častých leteckých náletov a tak sa historické centrum zachovalo takmer v pôvodnej podobe.

Za svoj rozvoj ďakuje mesto predovšetkým svojej výhodnej geografickej polohe na križovatke starých nemeckých a európskych obchodných ciest, značnému obchodnému ruchu. Erfurt je spojený tiež s takými významnými osobnosťami, akými byli napr. Martin Luther, J. S. Bach, J. W. Goethe a ďalší.

Erfurt sa nazýva aj mesto veží a mostov. Historické centrum mesta patrí k k najväčším a najlepšie zachovaným v Nemecku,siluettu mesta tvoria veže 25 farných kostolov, 15 kláštorov a 10 kaplniek. Dominantou mesta, ktorú nemožno vynechať je chrám Panny Marie a kostol sv. Severina, sú dokladom bohatej a dlhej histórie mesta. Tieto stavby sa právom považujú za najcennejšie poklady gotickej architektúry. Mesto je úzko späte aj s menom Martina Luthera, ktorý v tunajšom augustiniánskom kláštore, strávil päť rokov svojho života , ako chudobný mních. Kláštor je dnes takmer pútnickym miestom lutheránov.

Erfurt je nielen miestom sakrálnych pamiatok, ale považuje sa aj za mesto mostov. Ponad rieku Gera a jej ramien vedie spolu 142 mostov, nie náhodou sa mesto niekedy spomína aj ako malé Benátky. Popri pôvodných hradieb sa zachovali cenné stredoveké stavby, mosty, najznámejší je Krämerbrücke, ktorý je jedinenčný tým, že ide o najdlhší most v Európe , ktorý je zastavaný domami, a návštevník si vôbec neuvedomuje, že pod ním tečie voda.

Je toho naozaj veľa, čo sa oplatí vidieť v Erfurte, na dôkladnú prehliadku mesta si treba rezervovať najmenej 2-3 dni. A kto sa chce zoznámiť aj nádherným okolím, s krásnou prírodou v blízkosti musí ráatať aj dlhším pobytom. Naozaj sa oplatí sem prísť….

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ