HafenCity – nová pýcha Hamburgu

by j.protic

Máloktoré veľké mesto v Európe zažíva v súčasnosti taký stavebný booom ako nemecký Hamburg. Druhé najväčšie mesto s viac ako 1,8 mil.obyvateľmi  sa pustilo do prestavby  prístavnej štvrte. Vzniká tu jedna z najväčších multifunkčných štvrtí v Európe s výstižným názvom HafenCity. Náš miestný sprievodca s hrdosťou pripomínal, že pred dvadsiatimi rokmi hrozil hamburskému prístavu úpadok, dnes je v ňom moderná kreatívna štvrť, ktorou sa inšpirujú mestá po celom svete Podobná prestavba nákladného prístavu – i keď v menšom rozsahu – prebehla v Rotterdame.

Ako deviaty najväčší prístav na svete má Hamburský prístav bohatú priemyselnú a obchodnú históriu, ktorá sa píše už od roku 1189. Za viac ako 800 rokov prešiel mnohými zmenami, ale až koncom 20. storočia sa v ňom vedenie mesta rozhodlo uprednostniť život a verejný priestor pred obchodovaním.

Pohľad na HafenCity z budovy Elbphilharmonie

Vďaka strategickej polohe v strede Európy bol hamburský prístav dlhé storočia najvýznamnejším európskym uzlom lodnej dopravy. Tento druh prepravy však postupne ustupoval do úzadia a s príchodom nových technológií už nebolo potrebné, aby sa infraštruktúra na obsluhu nákladných lodí rozkladala na stovkách hektárov mestskej pôdy. Najmä rozmach kontajnerovej prepravy znížil nároky na veľké skladovacie haly, ktoré začali chátrať a upadať..

V roku 1991 sa preto vedenie mesta začalo zaujímať o nové využitie nábrežných plôch, na ktorých sa prístav nachádzal. Pozemky, na ktorých stáli opustené sklady či žeriavy, prezieravo skúpilo, a predstavilo projekt HafenCity – multifunkčnú štvrť s bývaním, obchodmi, kultúrou, hotelmi a kvalitnými verejnými priestormi. Prípravné práce trvali pomerne dlho, spustila sa celomestská diskusia o tom ako by nová štvrť mala vyzerať.  Mesto spolupracovalo aj  so svetoznámymi architektmi v zahraničí, snažilo sa vyvarovať chýb, ktorých sa dopustili  iné európske prístavné mestá pri revitalizovaní bývalých prístavných priestorov. Hlavnou ideou bolo vrátiť mesto na rieku. A to sa im zjavne podarilo, i keď projekt ešte nie je dokončený. Ako sme mali možnosť o tom sa presvedčiť všade pulzuje život, i vo večerných hodinách ulice i kaviarničky plné. Mne osobne ulice i domy v HafenCity pripomínali londýnsky Dockland i keď tam atmosféra bola oveľa komornejšia, nudnejšia.

HafenCity je považovaný za najrozsiahlejší developerský projekt v Európe. Rozkladá sa na ploche viac ako dva štvorcové kilometre a po dokončení má poskytnúť bývanie viac ako 12 tisícom ľudí a priestor pre prácu ďalším 40-tisíc. Hoci termín dokončenia výstavby nebol stanovený, predpokladá sa, že práce budú hotové do roku 2030.

Pri projektovaní i výstavbe boli  dôležité kritéria aj  protipovodňová ochrana, zachovanie kontaktu s historickým centrom, ktoré je vzdialené necelý kilometer, a tiež so susedným Speicherstadt-om, teda najväčšou štvrťou pôvodných prístavných skladov na svete, zapísanou do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Architektúra novej štvrte tak nadväzuje na typické tehličkové stavby skladov, ktoré sa premieňajú na kreatívne štúdiá, kultúrne centrá, výstavné miestnosti či kancelárie s industriálnym duchom, stále tu však vidno aj sklady s kobercami či kávou.

Prístavná štvrť HafenCity je známa aj prelomovou hamburskou koncertnou sieňou Elbphilharmonie, ktorá sa vyznačuje výraznou fasádou a špičkovou akustikou. Právom je jednou z najnavštevovanejších nových dominánt mesta. Na vstupenky do budovy stojí dlhý rad. Dostali sme sa hore, na galériu, odkiaľ je krásny výhľad na mesto. Do koncertných sál sme sa nenazreli, sú prístupné iba počas programov.  Súčasťou budovy je aj luxusný hotel  a niekoľko kaviarničiek.

Model železnice na výstave Miniatur Wunderland

. Druhou atrakciou HafenCity je výstava Miniatur Wunderland, ktorá sa nachádza v bývalom komplexe skladov Speicherstadt.  Vidieť tu neskutočné modely železnic, ale aj modely rôzných svetových miest čí atrakcií. Na svoje si tu prídu nielen deti ale aj tí skoršie narodení. Nie náhodou je Miniatur Wunderland najviac navštevovanou turistickou atrakciou v celom Nemecku.Ročne má viac návštevnikov ako populárny bavorský hrad Neuschwanstein.

Projekt HafenCity ešte zďaleka nie je ukončený. Prebieha výstavba mrakodrapu, ktorý svojou výškou viac ako 250 m bude najvyššou budovou v Hamburgu.

Ján Protič

Foto:autor

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ