Mosonmagyaróvár – ako ho nepoznáte

by j.protic

Za historickými pamiatkami a krásnou prírodou niekedy netreba ďaleko cestovať, stačí sa popzerať po našom okolí. Pre Bratislavčanov je maďarský Mosonmagyaróvár bližšie ako napríklad Trnava. Oplatí sa sem prísť aj viackrát, je tu čo vidieť…

Mosonmagyaróvár sa nazýva aj mesto vôd, leží približne 15 km od rakúskych a slovenských hraníc pri sútoku Mošonského Dunaja a rieky Lajta. Preteká tu niekoľko ramien obidvoch rike. Je to raj pre milovníkov vodných športov.

Mesto má z hľadiska dopravy priaznivú polohu, cez mesto prechádzajú dôležité medzinárodné železničné a cestné komunikácie a medzinárodná Podunajská cyklistická cesta (EuroVelo No. 6.). Cesta na bicykli z Bratislavy je veľmi príjemná a bezpečná, z Rajky sem vedie cyklochodník. Len pozor: pri ceste späť zvykne fúkat nepríjemný protivietor čo cyklisti nemájú radi..

Hlavnou príťažlivosťou mesta je liečivá termálna voda. Termálne kúpalisko a kúpele, ktoré nedávno prešli rekonštrukciou, sú otvorené počas celého roka. Samozrejme počas pandémie maĺi nútenú prestávku, ale prevádzka areálu sa postupne obnovuje. Liečivá voda patrí – podľa oficiálneho zaradenia – medzi 5 najúčinnejších v Európe

Mosonmagyaróvár má vyše dvetisícročnú históriu. Už počas rímskej doby na mieste dnešného mesta bola strážna osada pod názvom Ad Flexum. Po príchode Maďarov sa stal sídlom šafára, neskôr centrom stolice. Dnešné mesto, ktoré má 32 000 obyvateľov, vzniklo v roku 1939 zlúčením dvoch miest: Mošonu a Magyaróváru.

Ak prichádzame od Rajky, po starej ceste, ako prvé si všimneme óvársky hrad. Bol postavený v 13. storočí na pozostatkoch bývalej rimanskej osady. Pôdorys hradu má tvar nepravidelného štvorca a budova bola počas dejín viackrát prestavaná. V roku 1818 sasteschenský princ, zať Márie Terézie Albert Kázmér tu založil pol‘nohospodársku univerzitu, ktorá v súčasnosti pôsobí ako Fakulta poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Západomad‘arsekej univerzity (Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar). Mosonmagyaróvár je tak aj univerzitným mestom, mladých študentov môžete stretnúť na každom kroku..

Na námestí Deáka stojí socha sv. Jána Nepomuka, významná pamiatka mesta v barokovom štýle. Na námestí sa nachádza aj jednoposchodový kaštieľ Habsburgovcov.

V prehliadke pokračujeme po Hlavnej ulici, kde sa nachádza viacero obytných domov v barokovom štýlu s náladovými vnútornými dvormi. Dnešná radnica mesta bola postavená v roku 1892 v neo renesančnom štýlu. Klenotom Hlavnej ulice je dom Cselleyovcov (Cselley-ház). V budove, ktorá nesie na sebe i gotické znaky, sa nachádza historicko-priemyselná expozícia múzea Hanság, zbierka Gyurkovicsovcov a v pivnici lapidárium so zbierkou z rimanských dôb. Od domu Cselleyovcov cez Radničnú ulicu (Városház utca) sa dostaneme na Maďarskú ulicu (Magyar utca), ktorá je pešou zónou mesta. Je to akési miestne korzo.Tu sa nachádza kostol sv. Gottharda, postavený v 18. storočí. Pri kostole bola v roku 1993 z verejných príspevkov postavená socha sv. Ladislava. Kostol je pohrebiskom Fridricha Habsburgského a jeho manželky.

Pri ceste z Magyaróváru na časť Moson, oproti mestskej nemocnici bolo na začiatku 20. storočia zriadené jedno z najstarších múzeí v Uhorsku, múzeum Hanság (Hansági Múzeum). V časti Moson na ulici Kráľa sv. Štefana pod číslom 123 sa nachádza rodný dom hudobného profesora a husľového virtuóza Karola Flescha. Kostol sv. Jána v časti Moson bol postavený v 50-tych rokoch 18. storočia v barokovom štýlu. Pred kostolom bola 20. augusta roku 2000 na počesť milénia postavená socha kráľa sv. Štefana. V mestskej časti Ipartelep („priemyselný park“) sa nachádza smútočné námestie, symbolický cintorín na pamiatku obetí krviprelievania z 26. októbra 1956.

A ešte je jeden tip pre tých mladších, resp. pre rodiny s deťmi.V lete 2012 otvorila svoje brány najnovšia atrakcia Mošonmagyaróváru, Futura. V skoro tristoročnej budove bývalej obilnice vzniklo interaktívne prírodovedné zážitkové centrum, kde sa návštevníci môžu bližšie zoznámiť s prírodovedou, a to s pomocou štyroch základných elementov: vody, zeme, vzduchu a ohňa. Výnimočne zaujímavé a zážitkami plné výstavy Futury vábia na hry aj na poznanie prírody malých aj veľkých.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ