Jaskynné domy-byty pre chudobu

by j.protic

Okrem krásnej prírody v lone pohoria Bükk, má maďarská obec Noszvaj na severe Maďarska aj jednu zvláštnosť, kvôli ktorej sem chodia turisti aj zo zahraničia. Sú to jaskynné domy resp.byty, ktoré sa zachovali dodnes.

Jaskyne sú v miernom kopci, dostali sme sa tam pohodlne zo stredu obce, Podnikaví  obyvatelia ulice na malom parkovisku umiestnili tabuľu, podľa ktorej za vstup sa platí, ale náš miestny sprievodca nás s úsmevom ubezpečil, že na to nemajú právo, vstup je voľný…Po niekoľko minút -chôdze sme sa ocitli v zvláštnom svete. Všade okolo nás sme videli udržiavané malé jaskyne, ktoré sa podobali na byty. Bol nám zrejmé, že areál  je udržiavaný, i keď tam už dávno nikto nebýva. Jaskynné byty nemajú dvere, ani okná, mohli sme s v nich volne pohybovať…

Podľa niektorých zdrojov jaskynné byty tu existovali už v 17.storočí, ale rozšírili sa v prvej polovici 19.storočia. Dôvodom bola veľká chudoba v oblasti pod pohorím Bükk , od Egeru až po Miskolc/Miškovec/. Ich vznik a rozšírenie umožnilo ľahko spracovateľné skaly – riolittufa, nebolo ťažké tam vyhlbiť priestory….Podľa záznamov v roku 1862 žili rodiny v 64 jaskynných domoch, v roku 1930 v 70-tich domoch bývalo 249 osôb…Ešte v roku 1958  bolo funkčných 40 takýchto domov, bývalo tam 159 ľudí../ bez vody a elektriny/…V prvej polovici 70-tych rokov boli ľudia presťahovaní / vraj preto, lebo za socializmu oficiálne chudoba neexistovala a režimu sa nepáčil takýto spôsob bývania/….Domy dlho pustli, boli opustené. V 90-tych rokoch si domy odkúpila skupina výtvarníkov –sochárov a začala s postupným obnovením domov…a momentálne je tam v lete tvorivá dielna pre výtvarníkov, chodia tam sochári aj zo zahraničia…Bola zavedená aj elektrina a voda….je to atrakcia pre turistov…Môžu si pozrieť v akých podmienkach žila chudoba…

Noszvaj sa môže pýšiť aj s inou raritou. Už dvakrát po sebe bola obec vyhlásená, ako osídlenie, kde je najčistejši vzduch v celom Maďarsku. V širokom okolí nie je žiadny priemysel, blízke pohorie s vysokými stromami je ideálnym miestom na túry rôznej obťažnosti…A môžete sa naýchať do sýtosti čerstvého vzduchu…

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ