Tajuplná kostnica v Brne

by j.protic

Moravská metropola má jedinečné lákadlo, druhú najväčšiu kostnicu v Európe po Paríži. Je tajuplná, možno v niekom naháňajúca strach, ale pôsobivá. Taký je pohľad do podzemia kostola sv. Jakuba.

Odkaz histórie v podobe desiatok tisíc ľudských ostatkov v neobyčajnej expozícii, ktorá svojim rozsahom nemá v strednej Európe obdobu a už druhý rok po otvorení láka tisíce návštevníkov. V brnianskom kostole sv. Jakuba je uložených viac ako 50 tisíc kostrových pozostatkov, ktoré tu boli ukladané predovšetkým počas obdobia stredovekých morových a cholerových epidémií , aj z čias tridsaťročnej vojny a švédskeho obliehania. K znovuobjaveniu kostnice došlo až v roku 2001, v priebehu rekonštrukcie námestia a prieskumu podzemných priestorov. Pôvodne krypta slúžila ako pohrebisko až do konca 18. storočia, kedy bol preplnený svätojakubský cintorín presunutý na okraj mesta. Kostnica bola uzatvorená a prakticky zabudnutá. Z antropologických výskumov vyplynulo, že časť pochovaných zomrela na mor a choroby, ktoré sa dali odhadnúť podľa sfarbenia kostí. Žltá farba označovala choleru, červená mor. V tretej komore, súčasti zádušnej kaplnky sú priestory brnianskej kostnice , ktoré sú dokonca európskym unikátom. Kosti tu sú ponechané podľa pôvodnej formy pochovávania, vrstvené na seba . Okrem tisícov kostrových pozostatkov tu môžu návštevníci vidieť aj dve kompletné kostry z nájdených barokových rakiev. Jedna patrila trinásťročnej dievčine, druhá dospelému mužovi. Architektom sa pri budovaní kostnice podarilo pôsobivými chodbami a kryptami, pritiahnuť pozornosť návštevníkov, kde s geometrickou presnosťou sú poskladané ostatky tiel, prevažne kĺbové hlavice a lebky. Umelecké podsvietenie interiéru a hudba v pozadí, podčiarkujú pôsobivosť a jedinečnosť tohto miesta. Vstup do kostnice je vedľa priečelia kostola sv. Jakuba na rovnomennom námestí, zhruba 100 metrov od hlavného brnianskeho námestia Slobody a je dobre viditeľný podľa masívneho pieskovcového monolitu. Kostnica je otvorená od utorka do nedele od 9,30 do 18,00 hodiny. Počas letnej sezóny je pre veľký záujem vhodné vstupenky si rezervovať.

dr.Alžbeta Capková

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ