Do Schallaburgu za kočovníkmi

by j.protic

Ak sa počas dvoch posledných októbrových alebo v prvom novembrovom víkende vydarí babie leto, spokojní budú tí, čo sa vyberú na výlet do nádherného renesančného zámku Schallaburg pri Dunaji v okrese Melk v spolkovej republike Dolné Rakúsko. Veľa rakúskych zámkov sa snaží pritiahnuť návštevníkov aj rôznymi inými atraktivitami, nielen iba prehliadkami čarovných komnát, nádvorí a záhrad. Časť zámku Schallaburg už roky, vždy od jari do jesene ponúka rôzne tematické výstavy, ktoré sa vzťahujú aj k tomuto regiónu. Sú to zaujímavé pohľady na Byzanciu a západný svet, objavovanie diaľok, život vikingov, o ľuďoch, pamiatkach a kultúrach na Dunaji od Čierneho mora až do Schallaburg, piatich storočiach reformácie, ľudských rukách, ktoré boli komunikačným rostriedkom a remeslách ako tvorcoch identity národa, či islame v Rakúsku.

Do 6. novembra výstava na zámku približuje Húnov, Avarov, Bulharov a Maďarov, jazdeckých kočovníkov, ktorí do Európy prišli na ľahko ovládateľných koňoch z rozľahlých euro-ázijských stepí a šírili popri „diaľnici národov“ od Mongolska po Dolné Rakúsko strach a hrôzu. Historici prinášajú pohľad a odpoveď na to, čo tieto národy prinútilo na odchod z ich domoviny na dobyvačné putovanie západným smerom. Od raného stredoveku však podľa tvorcov výstavy znamenali viac než plieniacu inváziu. Nové vedecké poznatky v Schallaburgu dokumentujú usadzovanie kočovných národov v Podunajsku, spôsob vládnutia, pôvod ich bohatstva, vývoj komunikácie s domácim obyvateľstvom, ich vzájomné ovplyvňovanie až po výmenu tovarov a vtedajších technológií.

Výstava prináša ukážky zbraní, šperky, stolovania, rôzne iné artefakty a obrazové rekonštrukcie, zapožičané zo zbierok nemeckých, rakúskych a maďarských múzeí. Na rozličných príbehoch odpovedá aj na otázku, prečo niektoré národy si vytvorili ríše a prečo iné zasa zanikli. Sú to totiž dôležité pohľady na jednu z dôležitých etáp formovania súčasnej Európy.

Kto, sa rozhodol prísť za kočovníkmi na Schallaburg na poslednú chvíľu, neoľutuje.

JB

Snímky Ján Blažej a schallaburg.at

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ