Najväčšie pašiové hry na svete

by j.protic

Oberammergau- malá obec  s okolo 5 tisíc obyvateľmi v Hornom Bavorsku, v blízkosti Álp sa môže popýšiť najväčšími pašiovými hrami na svete. A možno aj najstaršími. Prvý krát sa uskutočnili už v roku 1634. Konajú sa raz za desať rokov, naposledy mali byť v roku 2020, ale pandémia prekazila plány organizátorov , preto to dvojročné omeškanie. V tomto roku sa pašiové hry, ktoré lákajú záujemcov z celého sveta konajú v období od 14.05.2022 do 2.10.2022. So skupinou novinárov sme začiatkom mája  mali možnosť – počas konania incomingového podujatia GTM2022 – zúčastniť  sa časti generálky, ktorá bola prístupná aj pre mladých divákov.

Príbeh z histórie vzniku prvých pašiových hier v Oberammerau je zaujímavý a poučný. V prvej polovici 17. storočia švédske vojská obsadili Bavorsko a všade naokolí  v Európe zúril čierny mor. Obyvatelia dedinky sa chceli uchrániť tým, že uzavreli svoju obec , všade postavili stráže, aby sa nikto nedostal donútra. Jednému sedliakovi, Kasparovi Schisslerovi, ktorý pracoval v blízkom Eschenlohene sa to však podarilo, v noci sa tajne dostal do Oberammergau, lebo  sa chcel zúčastniť na cirkevnej slávnosti. Nanešťatie však priniesol aj mor, ktorý v krátkom čase skolil viac ako sto obyvateľov dediny. Predstavitelia cirkevnej obce sa zišli v miestnom kostole a poprosili Boha, aby  ušetril ich obyvateľstvo od ďaľších obetí. Sľúbili, že ak už mor nebude mať ďaľšiu obeť,  budú každých desať rokov, ako výraz vďaky, hrať hru zobrazujúcu život a smrť Ježiša Krista. A stal sa zázrak,mor akoby skončil, nikto ďalší už nezomrel…..A vďační obyvatelia Oberammergau svoj sľub naozaj dodržali a dodnes dodržujú…

Prvý krát sa hra hrala v roku 1634.  Hru zložili Othmar Weis, J. Daisenberger, Otto Huber a ďalší obyvatelia mestečka. Hudbu napísal Rochus Dedler. Hra sa vždy hráva pod holým nebom.

Dej zachytáva krátky úsek Ježišovho života, medzi posledným príchodom do Jeruzalema a Ukrižovaním a je to najstarší, ešte stále hraný, exemplár kresťanskej náboženskej hry v ľudovej reči. Dnes sa hra hráva v každom roku, ktorý končí nulou,  v rozpätí piatich mesiacov. 

V roku 2010 sa hralo 102 predstavení a hra zamestnala 2000 hercov, hudobníkov, technikov, všetko miestnych obyvateľov.   Zaznamenali viac ako 520 tisíc návštevníkov z celého sveta. Je to pestrá zmes dramatického hovoreného slova, hudobného a chorálneho sprievodu a živých obrazov, ktoré podávajú scény zo Starého zákona, vyobrazené nehybnými hercami a verbálnym opisom. Tieto scény poskytujú rámec pre vzájomné vzťahovanie Starého a Nového zákona. Sú tam scény s Kráľom Ahasverom a Ester, Jozefom Egyptským, Mojžišom a bronzovým hadom a pod.      

Od roku 1930 sa predstavenia konajú v kamennom divadle, postavenom na tento účel. Hľadisko je zakryté, ale javisko je pod otvoreným nebom, je to pôsobivé. Do divadla sa zmestí takmer 5 tisíc divákov. Na javisku pri masových scénach sa pohybuje viac ako 2 tisíc učinkujúcich, zväčša miestni obyvatelia. Výber učinkujúcich podlieha prísnym pravidlám, cudzí nemajú takmer žiadnu šancu.

Videli sme, že celá dedina žije týmto podujatím, takmer každom dome je penzión, reštaurácií je neúrekom, očakáva sa, že aj v tomto roku, po 12 ročnej prestávke príde viac ako 500 tisíc divákov z celého sveta. Bude to ďalšia zaťažkávajúca skúška pre túto bavorskú obec, ktoré je preslávená unikátnými pašiovými hrami po celom svete….

Samotná obec je veľmi pestrá, farebné domy pôsobia ako z rozprávky.Takmer na každom dome nájdete originálne maľby, často s rozprávkovými čí cirkevnými témami, je to v duchu tzv.luftmahlerei.

/jp/

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ